Van eendenkooi tot camping

Heel vroeger voor de bouw van de huidige boerderij stond in de boomgaard een boerderij met eendenkooi die in dienst stond van de Heeren van Terschelling, “de Popma’s”.

0p oude kaarten is deze boerderij aangegeven als “Z.G. Bouhuys”, de boerderij van Zijne Genade. De restanten van de oude eendenkooi zijn nog te vinden op ‘de Kolk’, zie plattegrond camping. De fruitopbrengst van de boomgaarden werd in het verleden door de boer met paard en wagen uitgevent.

De huidige boerderij is van 1880 en is gebouwd in opdracht van kapitein C.A. Bakker (1841-1910), vlaggekapitein van de “Stoomvaart Maatschappij Nederland”. Kapitein Bakker is de bet-overgrootvader van Dirk-Jan Moes (huidige eigenaar). De boerderij is van het kop-romptype en heeft twee woonkamers, hetgeen destijds voor het arme Terschelling uitzonderlijk genoemd mocht worden.

Met enige welwillendheid kan “De Kooi” aanspraak maken op de titel oudste kampeerterrein van Terschelling. In 1936 verscheen namelijk in de brochure “De lof van Schellingerland” de historische advertentie waarin De Kooi zich als kampeerterrein aankondigt. 

« vorige