Annuleringsfonds Camping De Kooi

Deelnamevoorwaarden 1. Overlijden, ernstige ziekte of ongevalletsel van deelnemer, huisgenoten, familieleden in de 1ste of 2de graad.
 2. Complicaties bij zwangerschap van deelnemer of de met hem samenwonende partner.
 3. Materiële beschadiging van eigendom van de deelnemer of het bedrijf waar hij werkt, waardoor zijn aanwezigheid dringend nodig is.
 4. Een medisch noodzakelijke ingreep die deelnemer, zijn partner of een bij hem inwonend kind onverwacht moet ondergaan.
 5. Werkeloosheid van deelnemer na een vast dienstverband, als gevolg van onvrijwillig ontslag.
 6. Het door een werkloze deelnemer aanvaarden van een dienstbetrekking van minimaal 20 uur per week, voor de duur van minstens een half jaar of onbepaalde tijd.
 7. Het door een van buiten komend onheil uitvallen van de deelnemer voor de vakantie te gebruiken privé-vervoermiddel en/of kampeermiddel binnen 30 dagen voor aanvang van de geplande aankomstdatum.
  In gevallen waarin annulering noodzakelijk is, maar genoemde bepalingen niet van toepassing zijn, zal in overleg met de deelnemer getracht worden een passende regeling te treffen.
 1. Er een onware opgave is gedaan en/of verkeerde voorstelling van zaken is gegeven.
 2. Een claim het gevolg is van een gebeurtenis die (in)direct verband houdt met:
  -molest, waaronder wordt verstaan gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. atoomkernreactie, waaronder wordt verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt.

  Camping de Kooi heeft het recht om in speciale gevallen het recht op deelname aan het annuleringsfonds te weigeren.
 1. U geeft onmiddellijk na een gebeurtenis, maar in elk geval binnen 3 werkdagen, aan Camping de Kooi door dat u annuleert.
 2. Mondelinge meldingen dienen altijd gevolgd te worden door een schriftelijke bevestiging.
 3. U dient omstandigheden die leiden tot een verzoek om bijdrage uit het annuleringsfonds aan te tonen.
 4. Na de einddatum van het verblijf kan geen beroep gedaan worden op het annuleringsfonds.

Op onze reserveringen zijn de Recron-voorwaarden van toepassing. Download ze hier als pdf: voorwaarden kamperen, voorwaarden vakantieverblijven. Ook bieden wij u de mogelijkheid om gebruik te maken van het annuleringsfonds.